euroecom

Social Media: noves estratègies de màrqueting en un entorn participatiu #euroecom

Síntesi de la ponència de Gaby Castellanos, directora general de SrBurns i presidenta del Club d’Interactius i de la secció espanyola del Social Media Club, a la Jornada Euroecom.

Gaby Castellanos contextualitza la seva ponència a la jornada euroecom explicant què és socialmedia i què no és socialmedia, i ho fa amb alguns exemples en forma de vídeo que li faciliten explicar que els entorns socials a  internet són sobretot honestedat, transparència i veritat.

Gaby Castellanos a l'Euroecom

Després de la intro i el context audiovisual és el torn pels números. Gaby dóna algunes dades sobre la penetració d’internet a Espanya per compartir amb tots els assistents la magnitud del fenòmen i passa a centrar-se en dues de les xarxes socials més rellevants i amb més possibilitats d’actuació (tenen l’API en obert): Facebook i twitter.

Facebook, explica Gaby, si fos un país seria el tercer més gran del món; a Espanya té 7 milions d’usuaris; els usuaris de facebook a Espanya passen una mitjana de 46 minuts al dia en aquests entorn; i és el principal factor de generació de tràfic web, per damunt de google. Per la seva part, Twitter té 45 milions d’usuaris al món; Espanya és el novè país del món en nombre d’usuaris i el tercer en creixement d’usuaris; i a Espanya hi ha 330.000 tweets al dia (3 milions a tot el món).

Davant d’això i del fet que només el 14% dels usuaris fa cas de la publicitat mentre que el 86% es creu el que li diuen els seus amics i que el consumidor passa gairebé tant de temps a la setmana veient la TV com a Facebook, fa que l’opció d’operar als socialmedia no pugui ser obviada per les empreses.

La publicitat convencional li parla al consumidor mentre que els socialmedia conversen amb ell. Per això, aquests entorns socials a internet, els socialmedia, poden ajudar les empreses en:

 • La generació d’imatge de marca i notorietat
 • La conducció de tràfic cap el seu web
 • El suport i servei al consumidor
 • La fidelització i el lideratge en el seu mercat
 • El networking i la captació de nous clients

En el nou context digital, segons Gaby Castellanos, els socialmedia poden ajudar les empreses a entrar en contacte amb els seus públics i relacionar-s’hi, a ampliar negoci i a obtenir resultats tangibles de manera evident. Els exemples de tot això els trobareu a la ponència de la pròpia Gaby:

Hàbils digitals: factor de competitivitat per a les empreses #euroecom

Resum de la ponència de Genís Roca, director de RocaSalvatella, a la Jornada Euroecom.

Genís Roca comença la seva participació a la jornada euroecom reflexionant entorn  les darreres grans innovacions tecnològiques per constatar que la Revolució Internet només acaba de començar. La perspectiva històrica li permet a Genís explicar que la revolució digital o el salt de l’analògic al digital és el canvi més rellevant en els últims 35 anys.

En l’era digital, la possibilitat de crear continguts a l’esfera privada i poder publicar-los immediadatament a l’espai públic genera un canvi, una revolució especialment rellevant. L’accés massiu de les persones als espais de publicació i intercanvi d’informació origina canvis en el control dels continguts i fins i tot canvis en el valor de la informació. La informació no té valor, circula lliurement i ja no és poder.

En els darrers anys hi ha hagut canvis en la propietat, el volum i la velocitatde la informació que circula en l’entorn digital i,  en relació a això, la societat s’hi està incorporant de manera gradual. L’horitzó és la societat xarxa i per arribar-hi la gran barrera per la incorporació massiva al fet digital és una barrera cultural, no una barrera d’accés a la tecnologia.

Genís Roca a l'Euroecom
El canvi cap a la societat xarxa implica un canvi en la mentalitat de les persones, implica passar de ser passiu a ser un creador actiu de continguts, implica compartir per damunt de controlar de la informació. El camí cap a aquesta nova cultura digital requereix canvis en les eines i en les habilitats i també canvis en les actituds.

En l’àmbit professional ja no podem entendre determinades situacions sense l’ús de la tecnologia, però cal un pas més i fer que les noves tecnologies vagin més enllà de substituir les anteriors (imitant-les) i generin les noves maneres de fer. De cara a estar ben qualificat en l’entorn professional, les principals competències són:

 • Saber buscar
 • Saber discriminar una font d’informació
 • Sab er administrar una dieta d’informació
 • Saber ordenars els objectes digitals
 • Saber gestionar el relacional digital
 • Saber gestionar la identitat digital

En l’àmbit directiu, aquestes competències s’amplien i també inclouen la preocupació per la formació i el reciclatge dels equips, la bona gestió de la  comunicació interna, i la revisió o actualització dels criteris de selecció de personal.

Pel que fa al mercat, les organitzacions han de ser capaces derevisar com monitoritzen el sector, han de saber gestionar la seva reputació digital, i cal que siguin capaces de rebre i actualitzar la informació que tens dels clients. I, finalment, pel que fa a estratègia, les empreses cal sàpiguen situar-se i moure’s en l’entorn digital per entendre com els afectarà la nova societat xarxa i com canviarà el model de negoci en el seu sector.

John A. Lynn: l’evolució del màrqueting davant la convergència digital

En l’actual panorama de convergència digital, les empreses han d’adaptar les seves estratègies de comunicació per tal d’assegurar que els missatges sobre els seus productes impacten positivament en els seus públics objectius. Les organitzacions han de ser capaces de generar continguts atractius, establir una relació de qualitat amb els consumidors, i facilitar espais de participació directa amb ells. Així es desprèn de la ponència que John A. Lynn, president del Grup GREY, va oferir durant la Jornada Euroecom 2008, organitzada per ACC1Ó.

———————–

————————
Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l’última versió, només us requerirà uns instants.

——————–
Segons Lynn, en l’actual context de digitalització els tres conceptes clau sobre els que han de girar les estratègies de comunicació d’una empresa són la rellevància dels continguts que genera com a organització; el compromís que aquesta estableix amb el seus públics per al manteniment i la renovació dels seus vincles; i la participació dels consumidors en el procés de construcció del missatge entorn els seus productes i serveis.

En aquest marc, les empreses han de generar continguts capaços d’establir vincles amb els consumidors; continguts novedosos, autèntics, creïbles i originals, i amplificar el missatge a través de diferents plataformes (web, tv, events, etc.) per tal d’aprofitar al màxim totes les possibilitats d’interacció i conversa amb els consumidors. En aquest sentit, cal explotar el marketing multicanal per facilitar que els usuaris arribin a la nostra organització i vulguin participar amb ella.

En el nou entorn digital s’ha acabat la comunicació unidireccional, les empreses han de crear espais de diàleg entre la marca i els seus públics i han de mantenir un compromís actiu envers aquesta relació atenent l’interès del consumidor, la seva curiositat i el seu nivell d’exigència. Per a aconseguir-ho l’instrument més important a l’abast de les organitzacions és la creativitat, que incideix tant en la creació dels missatges com en el disseny de les estratègies i els escenaris de comunicació.

Les formes de comunicació de les empreses s’estan transformant i, cada cop més, aquestes van més enllà del missatge publicitari o comercial clàssic per a crear al mateix temps espais de participació directa dels consumidors, territoris d’exploració en els que de vegades és difícil establir les fronteres entre formats i canals però que tenen la característica comú de conferir a l’usuari el control absolut de la comunicació.

En resum, les empreses han de tenir present que en l’actual escenari de convergència tecnològica el consumidor està a la xarxa i, en aquest context, el més important no és anunciar-se sinó crear espais per a que els consumidors s’impliquin en la comunicació d’una marca, un producte o un servei. Per això, les estratègies de comunicació en l’entorn digital han de ser permanents; els continguts han de ser atractius per generar participació, compromís i rellevància; i els sistemes de medició i avaluació de l’impacte de la comunicació han de ser més complexos i exigents.