John A. Lynn: l’evolució del màrqueting davant la convergència digital

En l’actual panorama de convergència digital, les empreses han d’adaptar les seves estratègies de comunicació per tal d’assegurar que els missatges sobre els seus productes impacten positivament en els seus públics objectius. Les organitzacions han de ser capaces de generar continguts atractius, establir una relació de qualitat amb els consumidors, i facilitar espais de participació directa amb ells. Així es desprèn de la ponència que John A. Lynn, president del Grup GREY, va oferir durant la Jornada Euroecom 2008, organitzada per ACC1Ó.

———————–

————————
Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l’última versió, només us requerirà uns instants.

——————–
Segons Lynn, en l’actual context de digitalització els tres conceptes clau sobre els que han de girar les estratègies de comunicació d’una empresa són la rellevància dels continguts que genera com a organització; el compromís que aquesta estableix amb el seus públics per al manteniment i la renovació dels seus vincles; i la participació dels consumidors en el procés de construcció del missatge entorn els seus productes i serveis.

En aquest marc, les empreses han de generar continguts capaços d’establir vincles amb els consumidors; continguts novedosos, autèntics, creïbles i originals, i amplificar el missatge a través de diferents plataformes (web, tv, events, etc.) per tal d’aprofitar al màxim totes les possibilitats d’interacció i conversa amb els consumidors. En aquest sentit, cal explotar el marketing multicanal per facilitar que els usuaris arribin a la nostra organització i vulguin participar amb ella.

En el nou entorn digital s’ha acabat la comunicació unidireccional, les empreses han de crear espais de diàleg entre la marca i els seus públics i han de mantenir un compromís actiu envers aquesta relació atenent l’interès del consumidor, la seva curiositat i el seu nivell d’exigència. Per a aconseguir-ho l’instrument més important a l’abast de les organitzacions és la creativitat, que incideix tant en la creació dels missatges com en el disseny de les estratègies i els escenaris de comunicació.

Les formes de comunicació de les empreses s’estan transformant i, cada cop més, aquestes van més enllà del missatge publicitari o comercial clàssic per a crear al mateix temps espais de participació directa dels consumidors, territoris d’exploració en els que de vegades és difícil establir les fronteres entre formats i canals però que tenen la característica comú de conferir a l’usuari el control absolut de la comunicació.

En resum, les empreses han de tenir present que en l’actual escenari de convergència tecnològica el consumidor està a la xarxa i, en aquest context, el més important no és anunciar-se sinó crear espais per a que els consumidors s’impliquin en la comunicació d’una marca, un producte o un servei. Per això, les estratègies de comunicació en l’entorn digital han de ser permanents; els continguts han de ser atractius per generar participació, compromís i rellevància; i els sistemes de medició i avaluació de l’impacte de la comunicació han de ser més complexos i exigents.